Categories
Uncategorized

DK

Mars og Merkur Danmark

Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, Forsvarets ledelse og den offentlige sektor.
I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

  • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
  • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
  • at støtte forsvarsviljen
  • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af:

Direktør, kammerherre Torben von Lowzow – Præsident
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen – Vicepræsident
Konsul og bestyrelsesformand, konsul Peter Vinther Christensen – Skatmester
Forsvarschef, general Flemming Lentfer
Chef for forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen

Forretningsudvalget er valgt af:

Præsidiet
Forsvarschef, general Flemming Lentfer FU-medlem
Generalmajor Anders Rex
Bestyrelsesformand, brigadegeneral Christian Herskind
Generalmajor Gunner Arpe Nielsen
Kontreadmiral Henrik Ryberg
Generalmajor Jan Dam
Generalmajor Jens H. Garly
Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Næstformand
CEO & President Jes Munk Hansen
Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen
Viceforsvarschef, generalløjtnant Kenneth Pedersen FU-medlem
Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen
CEO Mette Kynde Frandsen
CEO Jais Valeur
Bestyrelsesmedlem Peder Holk Nielsen FU-medlem
Generalmajor Peter Boysen
Bestyrelsesformand Peter Højland
Konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen Skatmester
Bestyrelsesformand Sten Scheibye
Kontreadmiral Torben Mikkelsen
Adm. direktør Torben Möger Pedersen Formand
Bestyrelsesformand, kammerherre Torben von Lowzow Præsident
Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack