Categories
Uncategorized

DK

Mars og Merkur Danmark

Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, Forsvarets ledelse og den offentlige sektor.
I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

 • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
 • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
 • at støtte forsvarsviljen
 • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af:

Direktør, kammerherre Torben von Lowzow – Præsident
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen – Vicepræsident
Konsul og bestyrelsesformand, konsul Peter Vinther Christensen – Skatmester

Forretningsudvalget er valgt af:

Præsidiet

 • Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack
 • Konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen
 • CEO Mette Kyhne Frandsen
 • Bestyrelsesformand Jes Munk Hansen
 • Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen
 • Bestyrelsesformand, brigadegeneral Christian Herskind
 • Bestyrelsesformand Peter Højland
 • Bestyrelsesformand Peder Holk Nielsen
 • Bestyrelsesformand, kammerherre Torben von Lowzow
 • Direktør Anders Rex
 • Bestyrelsesformand Sten Scheibye
 • Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
 • CEO Jens Bjerg Sørensen, Formand for præsidiet
 • CEO Jais Valeur